ฤกษ์ดีสินสอด บริการให้เช่าสินสอด สำหรับงานหมั้นและงานแต่ง
การันตีคุณภาพและบริการ

แพคเกจราคา
แพคเกจและโปรโมชั่น
เช่าเงินสด100000 เช่าเงินสด200000 เช่าเงินสด300000 เช่าเงินสด400000 เช่าเงินสด500000 เช่าเงินสด600000 เช่าเงินสด700000 เช่าเงินสด800000 เช่าเงินสด900000 เช่าเงินสด1000000
ขั้นตอนการเช่าเงินสด